Atlas Copco genomför förvärv av spanskt specialiserat maskinuthyrningsföretag

22 jun 2004

Stockholm den 22 juni 2004: Atlas Copco S.A.E. Holding (Spain) har slutfört förvärvet av Guimerá S.A. och dess dotterbolag S.A.M.M. S.L., båda med säte i Spanien. Omsättningen under 2003 var MSEK 147 för de båda verksamheterna och de hade 132 anställda. Priset för förvärvet har inte offentliggjorts.

Guimerá S.A. är ett maskinuthyrningsföretag med verksamhet riktad mot industrin. Huvudkontoret ligger i Barcelona och de har sju hyresdepåer, varav fem i Katalonien. En stor del av Guimerás verksamhet utgörs av uthyrning av generatorer inom industrin och nöjesindustrin och uthyrning av klimatanläggningar, kompressorer, svets- och viss entreprenadutrustning. Guimerá äger det specialiserade uthyrningsföretaget S.A.M.M. S.L. i Tarragona, som med sina två depåer erbjuder tjänster till den petrokemiska industrin. Företaget anses vara en marknadsledare på tillfällig kraftgenerering i Katalonien. Guimerá kommer att ingå i Portable Air-divisionen inom affärsområdet Kompressorteknik. Förvärvet ligger i linje med divisionens strategi att utöka den specialiserade uthyrningsverksamhet. Tidigare förvärv av uthyrningsföretag inom divisionen genomfördes 1999 av Abird i Nederländerna och Rand-Air i Sydafrika.

För ytterligare information kontakta:

  • Cathrine Gustafsdahl, Informationschef, Atlas Copco AB 08 743 8074 eller 070 349 8074

Atlas Copco är en internationell verkstadsgrupp med huvudkontor i Stockholm. 2003 uppgick företagets omsättning till ca 45 miljarder kronor (EUR 4,9 miljarder) med 98% av omsättningen utanför Sverige. Koncernen har närmare 26 000 anställda. Atlas Copco-företagen utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter för luft- och gaskompression, entreprenad- och gruvutrustning, elektriska och pneumatiska verktyg, monteringssystem samt relaterad service och maskinuthyrning. Inom Gruppen finns ett antal framgångsrika varumärken såsom RSC, Milwaukee Electric Tool, Chicago Pneumatic och AEG Power Tools. Portable Air är en division i affärsområdet Kompressorteknik inom Atlas Copco-gruppen. Divisionens huvudkontor och dess största fabrik ligger i Antwerpen i Belgien. Divisionen utvecklar, tillverkar och marknadsför ett brett sortiment av portabla oljeinsprutade och oljefria kompressorer, samt portabla och stationära generatorer till bygg- och anläggnings- samt till generell industri. Divisionens produkter och service marknadsförs under ett antal olika varumärken. Divisionen har också kunder på utvalda geografiska marknader och industriella segment med uthyrning av temporära lösningar av luft- och energitillförsel.