Utdelning SEK 7.00

Handel utan rätt till utdelning: 25 april, 2018 Avstämningsdag: 26 april, 2018 Betalning: 2 maj, 2018