Utdelning SEK 3.65 - maj 4e

4 maj 2021

Handel utan rätt till utdelning: 28 april, 2021

Avstämningsdag: 29 april, 2021

Betalning: 4 maj, 2021