Utdelning SEK 3.50

30 apr 2020

Handel utan rätt till utdelning: 24 april, 2020 Avstämningsdag: 27 april, 2020 Betalning: 30 april, 2020