Utdelning SEK 3.15

31 okt 2019

Handel utan rätt till utdelning: 25 oktober, 2019 Avstämningsdag: 28 oktober, 2019 Betalning: 31 oktober, 2019