Atlas Copco Gruppens kapitalmarknadsdag 2024

Atlas Copco Group hade sin kapitalmarknadsdag i Antwerpen, Belgien, den 16 maj 2024.

Syftet med kapitalmarknadsdagen var att ge en uppdatering kring Gruppens strategi, utveckling och dess globala verksamhet. Deltagarna fick en djupare förståelse för affärsområdena Kompressorteknik och Energiteknik.

 

Den första delen av kapitalmarknadsdagen var på Van der Valk Hotel i Mechelen och den andra delen i Gruppens lokaler i Antwerpen. Dagen innehöll exempel på innovationer och hur dessa kan skapa värde för företagets kunder.

 

Första delen av dagen livesändes. Den andra delen, inklusive innovationstationerna, var endast tillgänglig för personer som deltog på plats. Från Atlas Copco Group deltog VD och koncernchef Vagner Rego, Ekonomi- och finansdirektör Peter Kinnart, samt affärsområdescheferna Philippe Ernens och Andrew Walker.

Se webbsändning