Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background
Stäng

Välkommen till 2024 års kapitalmarknadsdag för Atlas Copco Group

Atlas Copco Group kommer att hålla sin kapitalmarknadsdag i Antwerpen, Belgien, den 16 maj 2024.

Syftet med kapitalmarknadsdagen är att ge en uppdatering kring Gruppens strategi, utveckling och dess globala verksamhet. Deltagarna kommer att ges en djupare förståelse för affärsområdena Kompressorteknik och Energiteknik.

 

Den första delen av kapitalmarknadsdagen kommer att hållas på Van der Valk Hotel i Mechelen och den andra delen i Gruppens lokaler i Antwerpen. Under dagen kommer konkreta exempel på innovationer och hur dessa kan skapa värde för företagets kunder att visas.

 

Första delen av dagen kommer att livesändas. Den andra delen, inklusive innovationstationerna, är endast tillgänglig för personer som deltar på plats. Från Atlas Copco Group deltar VD och koncernchef Mats Rahmström, Ekonomi- och finansdirektör Peter Kinnart, samt affärsområdescheferna Vagner Rego och Andrew Walker.

Registrering

Vänligen notera att registreringen till kapitalmarknadsdagen stänger den 13 mars och att antalet deltagare är begränsat. Institutionella investerare, analytiker och finansiella media prioriteras.


Atlas Copco Capital Markets Day | Atlas Copco Group Capital Markets Day 2024 (lyyti.fi)

Agenda

Onsdag 15 maj

Från 18:00 Mingel på Van der Valk Hotel Mechelen/Belgien

 

Torsdag 16 maj

  • 08:30 Presentation av Group och Affärsområden på Van der Valk Hotel Mechelen/Belgien (Rode-Kruisplein 1-4, 2800 Mechelen)

-Q&A

  • Lunch
  • Transport till Atlas Copcos kontor i Antwerpen (Ta med ert bagage)
  • Innovationsvisning vid Atlas Copco i Antwerpen
  • 16:30 Programmets slut

 

För mer information, vänligen kontakta:

  • Linnea Grönwall, Investor Relations Officer
    +46(0)72 737 8115
    e-mail: [email protected]