Atlas Copcos kapitalmarknadsdag 17 november 2022

17 nov 2022

Atlas Copco hade kapitalmarknadsdag i Stockholm den 17 november 2022. Syftet med kapitalmarknadsdagen var att ge en uppdatering kring Atlas Copco-gruppens strategi, utveckling och dess globala verksamhet. Detta år var fokus på att ge deltagarna en djupare förståelse för affärsområdena Vakuumteknik och Industriteknik.  Dagen innehöll också konkreta exempel på innovationer och hur Atlas Copco skapar värde för kunder. Från Atlas Copco deltog VD och koncernchef Mats Rahmström, Ekonomi- och finansdirektör Peter Kinnart samt affärsområdeschefer. Presentationsmaterialen samt länk till de inspelade presentationerna finns nedan.