Kapitalmarknadsdag 2015

15 nov 2015

Atlas Copco höll sin årliga kapitalmarknadsdag den 17 november i Stockholm.

150 externa gäster fick en uppdatering av Gruppens strategi och marknadsläge. Särskilt fokus under dagen var service och affärsområdet Industriteknik. Atlas Copco presenterade också fokuserade prioriteringar som kompletterar strategin för hållbar lönsam tillväxt.  Prioriteringarna är Innovation, Affärsetik, Säkerhet och Hälsa, Resurseffektivitet, och Kompetenta medarbetare, och syftar till att säkerställa en hållbar strategi. Du hittar presentationerna här och en inspelad webbsändning här.

15 nov 2015