Automatiskt inlösenförfarande SEK 8.00

Handel utan rätt till utdelning: 9 maj, 2018 Avstämningsdag: 11 maj, 2018 Betalning: 11 juni, 2018