Atlas Copcos rapport för det fjärde kvartalet 2018

28 jan 2019

Titel: Atlas Copcos rapport för det fjärde kvartalet 2018 Datum: 28 januari, 2019 E-post: [email protected] Tyst period: börjar den 31 december, 2018

Atlas Copco kommer att publicera rapporten för fjärde kvartalet 2018 måndagen den 28 januari cirka kl. 12.00. En kombinerad presentation och telefonkonferens för investerare, analytiker och media hålls kl. 15.00.

Presentationen kommer att hållas på Operaterrassen, Karl XII:s torg, Stockholm. Från Atlas Copco deltar VD och koncernchef Mats Rahmström samt Ekonomi- och finansdirektör Hans Ola Meyer. Presentationen kommer att hållas på engelska och inleds med en kort presentation av rapporten. Sedan följer en frågestund. Telefonnumret till konferensen är: 08-56642707