Atlas Copcos rapport för det tredje kvartalet 2018

19 okt 2018

E-post: [email protected] Tyst period: börjar den 20 september, 2018

Atlas Copco, en ledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar, kommer att publicera rapporten för tredje kvartalet fredagen den 19 oktober cirka kl. 12.00. En telefonkonferens hålls kl. 14.00. Från Atlas Copco deltar VD och koncernchef Mats Rahmström och Ekonomi- och finansdirektör Hans Ola Meyer. Telefonkonferensen, som kommer att hållas på engelska, inleds med en kort presentation av rapporten vilken sedan följs av en frågestund. Telefonnumret till konferensen är: 08 56642700

Länk till presentation