Atlas Copcos rapport för det tredje kvartalet 2017

18 okt 2017

Titel:Atlas Copcos rapport för det tredje kvartalet 2017 Datum: 18 oktober 2017 Telefon: +46 (0)8 743 8115 eller +46 (0)8 743 9597 E-post: [email protected] Tyst period: börjar den 19 september, 2017

Atlas Copco, en ledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar, kommer att publicera rapporten för tredje kvartalet onsdagen den 18 oktober cirka kl 12.00. En telefonkonferens hålls kl 15:00. Från Atlas Copco deltar VD och koncernchef Mats Rahmström samt Ekonomi- och finansdirektör Hans Ola Meyer. Telefonkonferensen, som kommer att hållas på engelska, inleds med en kort presentation av rapporten vilken sedan följs av en frågestund. Telefonnumret till konferensen är: 08 566 426 66

Länk till presentationen