Atlas Copcos rapport för det andra kvartalet 2018

20 jul 2018

Titel: Atlas Copcos rapport för det andra kvartalet 2018 Datum: 20 juli 2018 E-post: [email protected] Tyst period: börjar den 21 juni, 2018

Atlas Copco, en ledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar, kommer att publicera rapporten för andra kvartalet fredagen den 20 juli cirka kl. 12.00. En telefonkonferens hålls kl. 15.00. Från Atlas Copco deltar VD och koncernchef Mats Rahmström och Ekonomi- och finansdirektör Hans Ola Meyer. Telefonkonferensen, som kommer att hållas på engelska, inleds med en kort presentation av rapporten vilken sedan följs av en frågestund. Telefonnumret till konferensen är: 08 566 427 00