Atlas Copcos rapport för det andra kvartalet 2017

17 jul 2017

Titel: Atlas Copcos rapport för det andra kvartalet 2017 Datum: 17 juli 2017 Telefon: +46 (0)8 743 8115 eller +46 (0)8 743 9597 E-post: [email protected] Tyst period: börjar den 19 juni, 2017

Atlas Copco, en ledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar, kommer att publicera rapporten för andra kvartalet måndagen den 17 juli cirka kl 11.00. En telefonkonferens hålls kl. 14.00. Från Atlas Copco deltar Mats Rahmström, VD och koncernchef, samt Hans Ola Meyer, ekonomi- och finansdirektör. Telefonkonferensen, som kommer att hållas på engelska, inleds med en kort presentation av rapporten, vilken sedan följs av en frågestund. Telefonnumret till konferensen är: 08 566 426 95 Länk till presentationen