Atlas Copcos rapport för det andra kvartalet 2016

15 jul 2016

Titel: Atlas Copcos rapport för det andra kvartalet 2016

Datum: 15 juli, 2016

Telefon: +46 (0)8 743 8115 or +46 (0)8 743 9597

E-post: ir@se.atlascopco.com

Tyst period börjar den 15 juni, 2016


Atlas Copco, en ledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar, kommer att publicera rapporten för andra kvartalet fredagen den 15 juli cirka kl 12.00. En telefonkonferens hålls kl 15:00. Från Atlas Copco deltar Ronnie Leten, VD och koncernchef, samt Hans Ola Meyer, ekonomi- och finansdirektör. Telefonkonferensen, som kommer att hållas på engelska, inleds med en kort presentation av rapporten, vilken sedan följs av en frågestund.

Telefonnumret till konferensen är: 08 566 426 90

Here is the link to the presentation

Här är länken till presentationen