Atlas Copcos rapport för det första kvartalet 2018

25 apr 2018

Titel: Atlas Copcos rapport för det första kvartalet 2018 Datum: 25 april 2018 Telefon: +46 (0)8 743 8115 eller +46 (0)8 743 9597 E-post: [email protected] Tyst period: börjar den 27 mars, 2018

Atlas Copco, en ledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar, kommer att publicera rapporten för första kvartalet onsdagen den 25 april cirka kl. 08.30. En telefonkonferens hålls kl. 11.00. Från Atlas Copco deltar VD och koncernchef Mats Rahmström samt Ekonomi- och finansdirektör Hans Ola Meyer. Per Lindberg, VD och koncernchef för Epiroc kommer också att delta. Telefonkonferensen, som kommer att hållas på engelska, inleds med en kort presentation av rapporten vilken sedan följs av en frågestund. Telefonnumret till konferensen är: 08 506 395 49 Länk till presentationen