Atlas Copcos rapport för det första kvartalet 2016

26 apr 2016

Titel: Atlas Copcos rapport för det första kvartalet 2016
Datum: 26 april, 2016 
Telefon: +46 (0)8 743 8115 or +46 (0)8 743 9597
E-post: [email protected] 

Tyst period börjar den 28 mars, 2016 

Atlas Copco, en ledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar, kommer att publicera rapporten för första kvartalet tisdagen den 26 april cirka kl 11.00. En telefonkonferens hålls kl 14:00. Från Atlas Copco deltar Ronnie Leten, VD och koncernchef, samt Hans Ola Meyer, ekonomi- och finansdirektör. Telefonkonferensen, som kommer att hållas på engelska, inleds med en kort presentation av rapporten, vilken sedan följs av en frågestund.

Telefonnumret till konferensen är: 08 566 426 90

Här är länken till presentationen