Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background
Stäng

Atlas Copco Årsstämma 2024

Atlas Copcos årsstämma kommer att hållas den 24 april 2024,  kl. 16.00 in Stockholm.

Aktieägare som önskar komma i kontakt med valberedningen eller vill ha en fråga besvarad av styrelsen vid årsstämman kan skicka sina förslag med ordinarie post eller e-post till: Atlas Copco AB, Chefsjurist, 105 23 Stockholm [email protected] eller [email protected] Förslag måste ha inkommit till styrelsen eller valberedningen senast sju veckor före bolagsstämman för att kunna inkluderas i kallelsen och dagordningen för stämman.