Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background
Stäng

Atlas Copco utdelning SEK 1.40

2 maj 2024

Handel utan rätt till utdelning:  25 april, 2024

Avstämningsdag: 26 april, 2024

Betalning: 2 maj, 2024

Styrelsen föreslår till årsstämman en ordinarie utdelning om SEK 2.80 per aktie för verksamhetsåret 2023, att utbetalas i två delar.