Atlas Copco utdelning SEK 1.40

2 maj 2024

Handel utan rätt till utdelning:  25 april, 2024

Avstämningsdag: 26 april, 2024

Betalning: 2 maj, 2024