Atlas Copco utdelning SEK 1.15

25 okt 2023

Handel utan rätt till utdelning: 19 oktober, 2023

Avstämningsdag: 20 oktober, 2023

Betalning: 25 oktober, 2023

Styrelsen föreslår till årsstämman en ordinarie utdelning om SEK 2.30 per aktie för verksamhetsåret 2022, att utbetalas i två delar.