Atlas Copco utdelning SEK 1.15

5 maj 2023

Handel utan rätt till utdelning: 28 april, 2023

Avstämningsdag: 2 maj, 2023

Betalning: 5 maj, 2023

Styrelsen föreslår till årsstämman en ordinarie utdelning om SEK 2.30 per aktie för verksamhetsåret 2022, att utbetalas i två delar.