Utdelning SEK 0.95

Handel utan rätt till utdelning: 20 oktober, 2022

Avstämningsdag: 21 oktober, 2022

Betalning: 26 oktober, 2022