Automatiskt inlösenförfarande SEK 8.00

13 jun 2022

Handel utan rätt till utdelning: 13 maj, 2022

Avstämningsdag: 16 maj, 2022

Betalning omkring: 13 juni, 2022