Utdelning SEK 3.80

3 maj 2022

Handel utan rätt till utdelning: 27 april, 2022

Avstämningsdag: 28 april, 2022

Betalning: 3 maj, 2022