Utdelning SEK 3.65

28 okt 2021

Handel utan rätt till utdelning: 22 oktober, 2021

Avstämningsdag: 25 oktober, 2021

Betalning: 28 oktober, 2021