Utdelning SEK 3.50

3 dec 2020

Handel utan rätt till utdelning: 27 november, 2020 Avstämningsdag: 30 november, 2020 Betalning: 3 december, 2020