Geert Follens

Geert Follens har haft olika befattningar inom inköp, logistik och företagsledning. Han har varit chef för Atlas Copco Kompressor tekniks marknadsbolag i Stor britannien. Innan han blev chef för divisionen Vacuum Solutions var han chef för divisionen Portable Energy och därefter för divisionen Industrial Air.

  • Befattning: Chef för affärsområdet Vakuumteknik
  • Född: 1959
  • Utbildning: M.Sc. Electromechanical Engineering samt doktorandutbildning i företagsekonomi från universitetet i Leuven, Belgien.
  • Nationalitet: Belgisk
  • Anställningsår: 1995
  • Externa uppdrag: Styrelseledamot i AB SKF och AB Electrolux

Ersättning och innehav

  • Innehav i Atlas Copco AB: 18 792 A-aktier, 283 522 personaloptioner