Andrew Walker

Andrew Walker har haft flera ledande positioner i bland annat Storbritannien, Irland, Belgien och USA. Innan sin nuvarande position var Andrew Walker chef för servicedivisionen inom affärsområdet Kompressorteknik.

  • Befattning: Chef för affärsområdet Energiteknik
  • Född: 1961
  • Utbildning: Civilingenjörsexamen och MBA, båda från University College Dublin på Irland.
  • Nationalitet: Irländsk
  • Anställningsår: 1986

Ersättning och innehav

  • Innehav i Atlas Copco AB: 2 984 A-aktier, 94 017 personaloptioner