Andrew Walker

Foto för nedladdning 45 kB, jpeg document

Andrew Walker

Andrew Walker började sin karriär på Atlas Copco i Irland 1986 och har sedan dess haft ledande positioner i bland annat Storbritannien, Irland, Belgien och USA. Innan hans nuvarande position var Andrew Walker chef för servicedivisionen inom affärsområdet Kompressorteknik.

  • Befattning: Chef för affärsområdet Energiteknik
  • Född: 1961
  • Utbildning: Civilingenjörsexamen och MBA, båda från University College Dublin på Irland.
  • Nationalitet: Irländsk
  • Anställningsår: 1986

Ersättning och innehav

  • Innehav i Atlas Copco AB: 3 998 A-aktier och 55 818 personaloptioner, 31 december 2016.