Andrew Walker

Andrew Walker har haft flera ledande befattningar i bland annat Storbritannien, Irland, Belgien och USA. Innan sin nuvarande befattning var han chef för servicedivisionen inom affärsområdet Kompressorteknik.

  • Befattning: Chef för affärsområdet Energiteknik
  • Född: 1961
  • Utbildning: M.Sc. Industrial Engineering och MBA, båda från University College Dublin, Irland.
  • Nationalitet: Irländsk
  • Anställningsår: 1986

Ersättning och innehav

  • Innehav i Atlas Copco AB: 29 797 A-aktier, 9 788 B-aktier, 370 923 personaloptioner