Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background
Stäng

Årsstämma 2024

24 apr 2024

Atlas Copcos årsstämma kommer att hållas den 24 april 2024,  kl. 16.00 på Space (Sergelgatan 2, 111 57 Stockholm).

Aktieägare som önskar komma i kontakt med valberedningen eller vill ha en fråga besvarad av styrelsen vid årsstämman kan skicka sina förslag med ordinarie post eller e-post till: Atlas Copco AB, Chefsjurist, 105 23 Stockholm [email protected] eller [email protected] Förslag måste ha inkommit till styrelsen eller valberedningen senast sju veckor före bolagsstämman för att kunna inkluderas i kallelsen och dagordningen för stämman. 

Årsstämman kommer hållas vid Space (Sergelgatan 2, 111 57 Stockholm).