Årsstämma 2022

26 apr 2022

Atlas Copcos årsstämma kommer att hållas den 26 april 2022.

Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till Atlas Copco AB, Attn: Chefsjuristen, 105 23 Stockholm eller till board@se.atlascopco.com.