Årsstämma 2008

24 apr 2008

Årsstämma i Atlas Copco AB hölls torsdagen den 24 april 2008 kl 17.00 i Stockholm.