Årsstämma 2007

26 apr 2007

Årsstämma i Atlas Copco AB hölls torsdagen den 26 april 2007 kl 17.00 i Stockholm.