Årsstämma 2005

27 apr 2005

Atlas Copcos bolagsstämma hölls onsdagen den 27 april 2005 kl. 17.00 i Stockholm.