Årsstämma 2017

26 april 2017

Atlas Copcos årsstämma hölls den 26 april 2017 på Aula Medica, Nobels väg 6 i Solna.

 • Ronnie Leten, VD och koncernchef, anförande på Atlas Copcos årsstämma den 26 april 2017 150.3 kB, PDF
 • Pressmeddelande 31.2 kB, PDF
 • Presentation 2017 8.3 MB, PDF
 • Protokoll årsstämman 2017 98.1 kB, PDF
 • Kallelse till årsstämma i Atlas Copco AB 269.2 kB, PDF
 • Valberedningens motiverade yttrande 9.7 kB, PDF
 • Revisorsyttrande om ersättning till ledande befattningshavare 66.1 kB, PDF
 • Styrelsens yttrande - utdelning och återköp av egna aktier 12.5 kB, PDF
 • Villkor för tilldelning av syntetiska aktier 19.4 kB, PDF
 • Utvärdering av ersättningspolicy 2016 22.1 kB, PDF
 • Presentation av föreslagna styrelseledamöter 2017 444.9 kB, PDF
 • 20170310 Årsredovisning inkl. hållbarhetsredovisning och rapport om koncernens styrning 2016 6.4 MB, PDF
 • Affärskoden 543.8 kB, PDF
 • Pressmeddelande 31.2 kB, PDF
 • Ronnie Leten, VD och koncernchef, anförande på Atlas Copcos årsstämma den 26 april 2017 150.3 kB, PDF
 • Presentation 2017 8.3 MB, PDF
 • Protokoll årsstämman 2017 98.1 kB, PDF