Årsstämma 2016

26 april 2016

Atlas Copcos årsstämma hölls den 26 april 2016 på Aula Medica, Nobels väg 6 i Solna.

 • Ronnie Leten, VD och koncernchef, anförande på Atlas Copcos årsstämma den 26 april 2016 124.5 kB, PDF
 • Pressmeddelande 51.2 kB, PDF
 • Protokoll årsstämma 2016 411.2 kB, PDF
 • Presentation 2016 3.1 MB, PDF
 • Kallelse till årsstämma i Atlas Copco AB 2016 251.2 kB, PDF
 • Valberedningens motiverade yttrande 7.1 kB, PDF
 • Revisorsyttrande om ersättningar till ledande befattningshavare 2015 75.9 kB, PDF
 • Styrelsens yttrande – utdelning och återköp av egna aktier 42.3 kB, PDF
 • Villkor för tilldelning av syntetiska aktier 52.5 kB, PDF
 • Utvärdering av ersättningspolicy 2015 18.9 kB, PDF
 • Presentation av föreslagna styrelseledamöter 423.2 kB, PDF
 • Årsredovisning inkl. hållbarhetsredovisning och rapport om koncernens styrning 2015 6 MB, PDF