Årsstämma 2015

28 april 2015

Atlas Copcos årsstämma hölls den 28 april 2015 i Stockholm.

  • Kallelse 2015 238.3 kB, PDF
  • Pressmeddelande 2015 61.1 kB, PDF
  • Anförande på årsstämman 2015 68.8 kB, PDF
  • Protokoll årsstämman 2015 404.6 kB, PDF
  • Årsredovisning inkl. hållbarhets- och bolagsstyrningsrapport 2014 7.2 MB, PDF
  • Valberedningens motiverade yttrande 9.5 kB, PDF
  • Dagordningspunkt 11 - Villkor för tilldelning av syntetiska aktier 20.3 kB, PDF
  • Utvärdering av ersättningspolicy 2014 14.7 kB, PDF
  • Revisorsyttrande angående efterlevnad av riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare 2014 64.9 kB, PDF
  • Revisorsyttrande - inlösen av aktier och minskning av aktiekapitalet 75.7 kB, PDF