Årsstämma 2013

29 april 2013

Atlas Copcos ordinarie årsstämma hölls måndagen den 29 april, 2013 i Stockholm.

  • Kallelse 2013 230 kB, PDF
  • Anförande på årsstämman 2013 62.7 kB, PDF
  • Protokoll årsstämman 2013 322.8 kB, PDF
  • Årsredovisning inkl. hållbarhets- och bolagsstyrningsrapport 2012 5.3 MB, PDF
  • Valberedningens kommentar 64.4 kB, PDF
  • Dagordningspunkt 1, 9, 10 och 11 Förslag från valberedningen 41.6 kB, PDF
  • Presentation av föreslagna styrelseledamöter 589.7 kB, PDF
  • Nominering av ny styrelseledamot 614.3 kB, PDF

load more