Årsstämma 2009

27 april 2009

Atlas Copco AB's årsstämma hölls måndagen den 27 april 2009 kl 17.00 i Stockholm.

  • Anförande på årsstämman 2009 51.3 kB, PDF
  • Presentationsbilder 2009 1.5 MB, PDF
  • Protokoll årsstämman 2009 302.1 kB, PDF
  • Pressmeddelande 2009 30.3 kB, PDF
  • Dagordningspunkt 11 Valberedningens uttalande 2009 21.9 kB, PDF
  • Dagordningspunkt 12 Villkor för syntetiska aktier 2009 36.2 kB, PDF
  • Dagordningspunkt 13 Ersättningsprinciper ledande befattningshavare och Personaloptionsplan 2009 41 kB, PDF
  • Bilaga till dagordningspunkt 13 Sammanställning av utestående aktierelaterade incitamentsprogram i Atlas Copco AB 2009 39.5 kB, PDF

load more