Årsstämma 2008

24 april 2008

Årsstämma i Atlas Copco AB hölls torsdagen den 24 april 2008 kl 17.00 i Stockholm.

 • Anförande på årsstämman 2008 56.6 kB, PDF
 • Presentationsbilder 2008 969.4 kB, PDF
 • Protokoll årsstämman 2008 50.6 kB, PDF
 • Atlas Copco Årsredovisning 2007 5.4 MB, PDF
 • Årsstämma 2008 - bilaga 4 23.6 kB, PDF
 • Årsstämma 2008 - bilaga 5 19.7 kB, PDF
 • Årsstämma 2008 - bilaga 6 25.3 kB, PDF
 • Årsstämma 2008 - bilaga 7 16.4 kB, PDF
 • Kallelse 2008 46.3 kB, PDF
 • Pressmeddelande 2008 31.6 kB, PDF
 • Valberedningens förslag punkterna 1,10, 11 och 12 34.5 kB, PDF
 • Presentation av föreslagna styrelseledamöter 125.5 kB, PDF
 • Agendapunkter 12,14 och 15 Styrelseförslag avseende förvärv av aktier 25.2 kB, PDF
 • Agendapunkt 13 Styrelseförslag ersättning, optionsplan och mandat 43.1 kB, PDF
 • Valberedningens förslag punkten 16 20.7 kB, PDF
 • Revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen 425.1 kB, PDF