Årsstämma 2007

26 april 2007

Årsstämma i Atlas Copco AB hölls torsdagen den 26 april 2007 kl 17.00 i Stockholm.

 • Anförande på årsstämman 2007 50 kB, PDF
 • Presentationsbilder 2007 1.2 MB, PDF
 • Protokoll årsstämman 2007 76.1 kB, PDF
 • Atlas Copco Årsredovisning 2006 5 MB, PDF
 • Årsstämma 2007 - bilaga 4 60.7 kB, PDF
 • Årsstämma 2007 - bilaga 5 51.9 kB, PDF
 • Årsstämma 2007 - bilaga 7 32.3 kB, PDF
 • Bolagsordning 2007 32.7 kB, PDF
 • Pressmeddelande 2007 32.7 kB, PDF
 • Förslag punkterna 1, 10, 11 och 12 (från valberedningen) 20.5 kB, PDF
 • Presentation av föreslagna styrelseledamöter 102 kB, PDF
 • Förslag punkt 17 (angående valberedningen) 20.4 kB, PDF
 • Förslag punkt 13 (Riktlinjer för ersättning och Personaloptionsprogram 2007) 36.6 kB, PDF
 • Bilaga 1 till punkt 13 22.5 kB, PDF
 • Förslag punkt 14 (angående förvärv och överlåtelse av egna aktier) 30.4 kB, PDF
 • Förslag punkt 15 (angående split och inlösen) 30.8 kB, PDF
 • Förslag Bolagsordning 2007 34 kB, PDF
 • Förslag punkt 16 (angående indragning av B-aktier) 19.5 kB, PDF
 • Bilaga A, Styrelsens yttrande enligt ABL 18:4, 19:22 och 20:8 38 kB, PDF