Årsstämma 2005

27 april 2005

Atlas Copcos bolagsstämma hölls onsdagen den 27 april 2005 kl. 17.00 i Stockholm.

  • Anförande på bolagsstämman 2005 62.3 kB, PDF
  • Protokoll bolagsstämman 2005 25.5 kB, PDF
  • Styrelsens förslag till beslut om inlösenförfarande 22.4 kB, PDF
  • Bolagsordning 2005 37.3 kB, PDF
  • Inlösen av aktier 2005 478.4 kB, PDF
  • Pressmeddelande 2005 35.2 kB, PDF
  • Årsredovisning inkl. hållbarhets- och bolagsstyrningsrapport 2004 1.6 MB, PDF