Årsstämma 2004

27 april 2004

Atlas Copcos bolagsstämma hölls den 27 april 2004, Stockholm, Sweden.

  • Anförande på bolagsstämman 2004 51.3 kB, PDF
  • Pressmeddelande 2004 106.9 kB, PDF
  • Årsredovisning inkl. hållbarhets- och bolagsstyrningsrapport 2003 1.3 MB, PDF