Atlas Copcos Guldklubb

Efter 25 års anställning kvalificerar du dig för medlemskap i en mycket speciell klubb.

Atlas Copcos Guldklubb etablerades 1968 av dåvarande VD Kurt-Allan Belfrage i syfte att uppmärksamma och hedra de medarbetare som stannat länge i företaget. Alla som har jobbat för något av Atlas Copcos olika bolag i totalt 25 år blir medlem. Än idag förenar Guldklubben människor runt om i världen långt efter att de har gått i pension.

När Guldklubben firade 50 år 2018 hade den ca 7000 medlemmar varav ungefär en fjärdedel i Sverige. Klubben är öppen för alla som har arbetat för koncernen i minst 25 år, oavsett om de varit kontinuerligt anställda eller inte. Medarbetare som blivit anställda genom förvärv kan efter 5 år tillgodoräkna sig tidigare år av anställning inom det förvärvade bolaget.

Peter Wallenberg Water for All Foundation

Jag har stött på många människor som tillbringat flera år på Atlas Copco och sedan slutat av olika anledningar. De har alla haft en sak att säga och det är att de aldrig upplevt samma slags företagsanda som de gjorde på Atlas Copco.

Peter Wallenberg Sr. (1926-2015), tidigare Hedersordförande för Atlas Copco och före detta Guldklubbsmedlem
Middag för Guldklubbens medlemmar

Medarbetare får ofta sin guldpin vid en högtidlig lunch eller middag.