En portfölj med starka varumärken

Atlas Copco-koncernens varumärkesstyrning speglar det breda produktutbudet.

Vi vill erbjuda olika kundsegment olika upplevelser samt ett bredare urval av produkter och tjänster utifrån preferenser och behov. Vi har en flervarumärkesstrategi med runt 50 olika varumärken.  När vi förvärvar företag, behåller vi de flesta varumärken eftersom varje nytt produktvarumärke bidrar till vår lönsamhet och kunderbjudande.

 

Atlas Copco Gruppens syfte, uppdrag, vision och värderingar är tillämpliga på alla varumärken samlade under vårt paraply. I de flesta fall styrs varumärkena på affärsområdesnivå. Varje varumärke strävar efter att vara det första företaget våra kunder, medarbetare och andra intressenter tänker på, och sedan också väljer i deras valda segment.

 

Varumärkesundersökningar genomförs regelbundet på lands- och regional basis, internt och externt, för att följa varumärkespositionen och anseendet på våra marknader. 

The Atlas Copco Group purpose illustration - showcasing our purpose statement and core values

Atlas Copco Gruppens syfte

Våra industriella idéer hjälper kunder att växa och driva samhället framåt. På så sätt bidrar vi till en hållbar framtid.

Utforska mer

Loading...