Close

Not sure what to search for?

We provide you an overview of the most searched keywords and visited pages

Årsstämma 2017

26 april 2017

Atlas Copcos årsstämma hölls den 26 april 2017 på Aula Medica, Nobels väg 6 i Solna.

 • Ronnie Leten, VD och koncernchef, anförande på Atlas Copcos årsstämma den 26 april 2017 150.3 kB, PDF
 • Pressmeddelande 31.2 kB, PDF
 • Presentation 2017 8.3 MB, PDF
 • Protokoll årsstämman 2017 98.1 kB, PDF
 • Kallelse till årsstämma i Atlas Copco AB 269.2 kB, PDF
 • Valberedningens motiverade yttrande 9.7 kB, PDF
 • Revisorsyttrande om ersättning till ledande befattningshavare 66.1 kB, PDF
 • Styrelsens yttrande - utdelning och återköp av egna aktier 12.5 kB, PDF
 • Villkor för tilldelning av syntetiska aktier 19.4 kB, PDF
 • Utvärdering av ersättningspolicy 2016 22.1 kB, PDF
 • Presentation av föreslagna styrelseledamöter 2017 444.9 kB, PDF
 • 20170310 Årsredovisning inkl. hållbarhetsredovisning och rapport om koncernens styrning 2016 6.4 MB, PDF
 • Affärskoden 543.8 kB, PDF
 • Pressmeddelande 31.2 kB, PDF
 • Ronnie Leten, VD och koncernchef, anförande på Atlas Copcos årsstämma den 26 april 2017 150.3 kB, PDF
 • Presentation 2017 8.3 MB, PDF
 • Protokoll årsstämman 2017 98.1 kB, PDF