Close

Not sure what to search for?

We provide you an overview of the most searched keywords and visited pages

Årsstämma 2016

26 april 2016

Atlas Copcos årsstämma hölls den 26 april 2016 på Aula Medica, Nobels väg 6 i Solna.

 • Ronnie Leten, VD och koncernchef, anförande på Atlas Copcos årsstämma den 26 april 2016 124.5 kB, PDF
 • Pressmeddelande 51.2 kB, PDF
 • Protokoll årsstämma 2016 411.2 kB, PDF
 • Presentation 2016 3.1 MB, PDF
 • Kallelse till årsstämma i Atlas Copco AB 2016 251.2 kB, PDF
 • Valberedningens motiverade yttrande 7.1 kB, PDF
 • Revisorsyttrande om ersättningar till ledande befattningshavare 2015 75.9 kB, PDF
 • Styrelsens yttrande – utdelning och återköp av egna aktier 42.3 kB, PDF
 • Villkor för tilldelning av syntetiska aktier 52.5 kB, PDF
 • Utvärdering av ersättningspolicy 2015 18.9 kB, PDF
 • Presentation av föreslagna styrelseledamöter 423.2 kB, PDF
 • Årsredovisning inkl. hållbarhetsredovisning och rapport om koncernens styrning 2015 6 MB, PDF