Close

Not sure what to search for?

We provide you an overview of the most searched keywords and visited pages

Atlas Copco rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2015

28 januari 2016

(ej särskilt granskad av bolagets revisorer). Solid lönsamhet och rekordstarkt kassaflöde i tuffa marknadsförhållanden


Marknadsutsikter på kort sikt

Den sammantagna efterfrågan för Gruppen förväntas ligga kvar på nuvarande nivå.


Tidigare marknadsutsikter på kort sikt (publicerades den 20 oktober 2015):

Den sammantagna efterfrågan för Gruppen förväntas ligga kvar på nuvarande nivå.


För mer information kontakta:


Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.


Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och service med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2015 hade Atlas Copco en omsättning på 102 miljarder kronor och fler än 43 000 anställda.