Close

Not sure what to search for?

We provide you an overview of the most searched keywords and visited pages

Aktieägare

Vid årets slut 2015 hade Atlas Copco 79 926 aktieägare (70 914 vid årets slut 2014). De tio största aktieägarna, efter röstetal, som är
registrerade direkt eller som ägargrupp hos Euroclear Sweden, svarade för 36% (35) av rösterna och 32% (33) av antalet aktier.
Svenska investerare svarade för 52 % (52) av antalet aktier och motsvarande 50% (50) av rösterna.

De 10 största aktieägarna

Tabellen nedan visar de 10 största aktieägarna efter röstetal som är registrerade direkt eller som ägargrupp hos Euroclear Sweden.

*Se Aktieåterköp  för en daglig uppdatering av aktier som innehas av Atlas Copco.

Geografisk fördelning av aktieägandet

Geografisk fördelning av aktieägandet av kapital

Ägarstruktur

Ägare per kategori

Insyn

Följ länken för att se personer med insyn (länk till Finansinspektionen ).