Aktieägare

Vid årets slut 2016 hade Atlas Copco 76 058 aktieägare (79 926 vid årets slut 2015).

De tio största aktieägarna, efter röstetal, som ärregistrerade direkt eller som ägargrupp hos Euroclear Sweden, svarade för 36% (36) av rösterna och 33% (32) av antalet aktier.
Svenska investerare svarade för 53% (52) av antalet aktier och motsvarande 51% (50) av rösterna.

De 10 största aktieägarna

Tabellen nedan visar de 10 största aktieägarna efter röstetal som är registrerade direkt eller som ägargrupp hos Euroclear Sweden.

2016-12-31

*Se Aktieåterköp för en daglig uppdatering av aktier som innehas av Atlas Copco.

Geografisk fördelning av aktieägandet

2016-12-31

Ägarstruktur

2016-12-31

Ägare per kategori

2016-12-31

Insyn

Följ länken för att se personer med insyn (länk till Finansinspektionen).