Kompressorteknik

Atlas Copco erbjuder samtliga betydande teknologier för luftkomprimering, luft- och gasbehandlingsutrustning, luftstyrningssystem och kan erbjuda kunderna den bästa lösningen för varje tillämpning.

Atlas Copcos affärsområde Kompressorteknik erbjuder industrikompressorer, gas- och processkompressorer och expansionsturbiner, utrustning för luft- och gasbehandling samt styrsystem för tryckluft. Affärsområdet har ett globalt servicenätverk och bedriver utveckling för hållbar produktivitet inom tillverknings-, olje-, gas- och processindustrierna. De viktigaste enheterna för produktutveckling och tillverkning ligger i Belgien, USA, Kina, Tyskland och Italien.


Vision och strategi

Visionen är att vara First in Mind—First in Choice ® som leverantör av tryckluftlösningar.

Detta ska åstadkommas genom samverkan, engagemang, innovation och genom att erbjuda största möjliga kundvärde. Strategin är att vidareutveckla Atlas Copcos ledande position inom utvalda nischer och utöka verksamheten på ett sätt som är ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvarsfullt. Detta ska ske genom att dra fördel av den starka globala marknadsnärvaron, förbättrad marknads-penetration på mogna och växande marknader samt kontinuerligt utveckla förbättrade produkter och lösningar som tillgodoser kundernas behov. Den lokala närvaron stärks ytterligare genom att använda flera varumärken. I strategin ingår att lägga fortsatt fokus på serviceverksamheten, såväl som att utveckla verksamheter inom fokuserade områden som luftbehandlingsutrustning, kompressorer med lågt tryck samt kompressor lösningar för tåg, fartyg och sjukhus. Ambitionen är att fortsätta expandera serviceverksamheten och att utveckla nya verksamheter. Affärsområdet söker aktivt efter att förvärva kompletterande verksamheter.

Customer in compressor room

Marknaden

Den globala marknaden för trycklufts utrustning, luft- och gasbehandlings­utrustning och till­hörande service karakteriseras av en diversifierad kundbas. Kunderna efterfrågar lösningar som är tillförlitliga, produktiva och effektiva och som passar till specifika tillämpningar.

Kompressorer används i ett brett spektrum av tillämpningar. I industriprocesser krävs ren, torr och oljefri luft inom till exempel livsmedels-, läkemedels-, elektronik- och textilindustrin. Tryckluft används också som kraftkälla för industriverktyg vid montering och i så vitt skilda tillämpningar som snötillverkning, fiskodling, på snabbtåg och på sjukhus. Blåsmaskiner används inom applikationer där det finns ett behov av ett konstant flöde av luft med lågt tryck, såsom rening av avlopps­vatten och transport av material.

Gas- och process­kompressorer och expandrar levereras till olika processindustrier, såsom anläggningar för luftseparering, kraftverk, kemiska och petrokemiska verksamheter samt applikationer för flytande naturgas.

Marknadstrender


Faktorer som driver efterfrågan


Marknadsposition och konkurrenter

Kompressorteknik har en ledande marknadsposition globalt i de flesta av sina verksamheter. Kompressortekniks huvudkonkurrenter på marknaden för industrikompressorer och luftbehandlingsutrustning är Ingersoll-Rand, Kaeser, Hitachi, Gardner-Denver, Cameron, Sullair och Parker Hannifin. Det finns också flera regionala och lokala konkurrenter. På marknaden för gas- och processkompressorer och expandrar är de största konkurrenterna Siemens och MAN Turbo.