Close

Not sure what to search for?

We provide you an overview of the most searched keywords and visited pages

Nyckeltal i korthet

Ladda ned kvartalsvisa och årliga resultaträkningar, balansräkningar, kassaflödesanalyser, nyckeltal och hållbarhetsrapporter för de senaste åren.

  • Atlas Copcos nyckeltal kv 2 2017 697.5 kB, XLS

Finansiella redovisningar är upprättade i enlighet med lag och International Financial Reporting Standards (IFRS) redovisningsstandarder. På denna sida hittar du mer information om hur vi rapporterar.

För definitioner, se Finansiella definitioner.