Nyckeltal i korthet

Ladda ned kvartalsvisa och årliga resultaträkningar, balansräkningar, kassaflödesanalyser, nyckeltal och hållbarhetsrapporter för de senaste åren.

  • Atlas Copcos nyckeltal kv 4 2017 468.3 kB, XLSX

Finansiella redovisningar är upprättade i enlighet med lag och International Financial Reporting Standards (IFRS) redovisningsstandarder. På denna sida hittar du mer information om hur vi rapporterar.

För definitioner, se Finansiella definitioner.